Müasir xarici heykəltəraşlıq yüzlərlə il davam etdirilə bilən korroziyaya qarşı davamlılığa malikdir. Müasir bağ dizayn heykəlləri xaricində şəhər heykəltəraşlığı, landşaft heykəltəraşlığı, bağ heykəltəraşlığı, park heykəltəraşlığı və s. Kimi quraşdırıla bilər. Müasir Landscaping heykəltəraşlığı burada əlamətdar heykəl kimi yerləşdirildiyi zaman diqqət mərkəzinə çevriləcəkdir. Heykəllərimiz bol təcrübə mütəxəssisləri tərəfindən uydurulmuş və tərtib edilmişdir, buna görə də bütün müddətdə keyfiyyətli və ətraflı prosedurlara söz verə bilərik.